Servers and Storage NAS / SAN, IDIS

DAES1104CUS IDIS Mass Storage Device e-SATA 0 10 5 16TB DAES1104C(US)
DAES1104CUS IDIS Mass Storage Device e-SATA 0 10 5 16TB DAES1104C(US) Servers and Storage NAS / SAN
DAES1104C(US) IDIS Mass Storage Device e-SATA 0...
Price on request
DAES1104BUS IDIS Mass Storage Device e-SATA 0 10 5 16TB DAES1104B(US) NEW
DAES1104BUS IDIS Mass Storage Device e-SATA 0 10 5 16TB DAES1104B(US) Servers and Storage NAS / SAN
DAES1104B(US) IDIS Mass Storage Device e-SATA 0...
Price on request